BIBELEN ER EN OVERNATURLIG BOK!!

Hvorfor er bibelen “gresk” for mange, men fullstendig logisk for andre?

Viste du at denne boka LESER PERSONEN, som åpner skriften for å lese i den? Det som er avgjørende for om man forstår skriftene, er MOTIVENE til den som leser.

Bibelen selv gir noen nøkler til hvordan man kan forstå teksten, og forteller at ordet kan åpne øynene til leseren, så han får innsikt og forståelse, slik at teksten gir mening.

Det er mange som har testet dette i praksis, og som har endret syn på verden etter at deres øyne ble åpnet. Disse menneskene kan gjenkjennes som kristne.

De kristne har fått innsikt i hemmeligheter som verden ikke kan forstå, før dem selv har testet ordet på samme måte.

HVA ER KRITERIENE FOR Å KUNNE FORSTÅ INNHOLDET?
………………………………………………………………………………….

Bibelen sier at det er nødvendig at leseren er oppriktig interessert i å finne ut hva som er sannheten om Gud, for da eventuelt å kunne ha et felleskap med han.

Guds levende ord, som er Jesus, blir veldig interessert i en slik leser, og Bibelen gir faktisk et løfte til hver eneste person som oppriktig søker etter Gud, at han skal finne Han, og han skal forstå skriften er sannhet, og at Gud virkelig eksisterer:

“Be, så skal det bli gitt dere, Let så skal dere finne, Bank på så skal det bli lukket opp for dere” – Luk 11.9

“men uten tro er det umulig å behage han, for den som kommer til Gud, må tro at HAN ER, og at Han er en som belønner den som søker Han med iver” – Heb 11.6

Men den som ransaker bibelen for egen vinnings skyld, eller for å finne noe å anklage Gud for, vet ikke at Gud leser deres motiver, og i slike tilfeller så gir ikke Bibelen noen som helst mening for den som leser.

«For Guds ord er levende og kraftfullt, og skarpere enn noe tveegget sverd, og det trenger igjennom helt til det kløyver både sjel og ånd, ledd og marg, og det er dommer over hjertets tanker og motiver» – Heb. 4:12

HVORFOR LURER GUD OSS SLIK, SPØR DU KANSKJE?
………………………………………………………………………………

Svaret er at vår Gud er på jakt etter ekte kjærlighet! Ham har gjemt seg litt, for å studere hvem som er oppriktig, akkurat som en prins heller ikke vil at bruden skal gifte seg med han på grunn av posisjon og penger, men av ekte kjærlighet.
Vår Gud vet alt om hva som bor i mennesker, og at dersom han demonstrerte sin makt, så ville de falske venner stå i kø, og underkaste seg. Men vår Gud har ikke behag i et diktatur, og falsk Gudsdyrkelse, han vil ha ekte venner – only!

HER ER NOEN VERS SOM BESKRIVER HVA SOM SKJER MED MENNESKER SOM FÅR INNSYN I GUDS HEMMELIGHETER:
……………………………………………………………………………………..

“Straks var det som om skjell falt fra hans øyne, og han fikk synet tilbake med det samme, og han sto opp og ble døpt” – Apg. 9.18

“for at du skal åpne deres øyne, så de vender om fra mørke til lys, og fra Satans makt til Gud” – Ap gj. 26.18

“Da skal de blindes øyne bli åpnet, og de døves ører skal bli lukket opp” – Jes 35.5

«Hør dere døve, og åpne øynene dere blinde, så dere kan se»
– Jes 42.16

“Åpne mine øyne, så jeg kan skue vidunderlige ting fra Din lov”
– Salm 119.18

«Og Elisha bad og sa: “Herre, jeg ber Deg, åpne hans øyne så han kan se” – 2 kongebok 6.17

«Så rørte han ved deres øyne og sa: La det skje med dere etter deres tro! Og deres øyne ble åpnet » – Matt 9.29

«Så la Han sine hender på hans øyne igjen og fikk han til å se opp. Og han ble helbredet og kunne se alt klart»
– Mark 8.25

«Herren åpner de blindes øyne, Herren reiser opp de som er nedbøyde, Herren elsker de rettferdige» – Salm 146.8

HER ER NOEN VERS SOM BESKRIVER HVA SOM SKJER MED MENNESKER SOM IKKE FÅR INNSYN:
………………………………………………………………………………

“for Han har lukket deres øyne, så de ikke kan se, og deres hjerter, så de ikke kan forstå” – Jes 44.18

“lukk deres øyne, så de ikke ser med sine øyne, og ikke hører med sine ører, og ikke forstår med sitt hjerte, så de ikke omvender seg og blir helbredet” – Jes 6.10

«Og de skal vende sine ører bort fra sannheten, og de skal vende sig til eventyr» – 2. Tim 4.4

“Fordi de ikke tok i mot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Og av denne grunn skal Gud sende dem kraftig villfarelse, så de skal tro løgnen, for at de alle skal bli fordømt, som ikke trodde sannheten, men hadde behag i urettferdigheten”
– 2. Tess 2.11

“for dette folkets hjerte er blitt sløvt. Deres ører har vanskelig for å høre, og sine øyne har de lukket, så de ikke skulle se med sine øyne og høre med sine ører, så de ikke skulle forstå med sine hjerter og omvende seg, slik at jeg kunne helbrede dem”
– Matt 13.15

«Øyet er kroppens lys. Så når ditt øye er godt, er også hele din kropp full av lys. Men når ditt øye er ondt, er også din kropp full av mørke. Ta deg derfor i vare så det lyset som er i deg, ikke er mørke» – Luk 11.34

“Et hovmodig blikk og et stolt hjerte, og de ondes pløying er synd” – Ordspr. 21.4

“Det er en generasjon, O hvor hovmodig deres øyne er! Og de hever sine øyenbryn “ – Ordspr. 30.13

«Øyet er kroppens lys. Hvis altså ditt øye er friskt, vil hele din kropp være full av lys. Men hvis ditt øye er ondt, vil hele din kropp være full av mørke» – Matt 6.22″