DEN POSITIVE LOV HAR SNEKET SEG INN I MENIGHETEN

Den Positive lov har sneket seg inn i våre menigheter

Den positive lov lyder som følger: Tenk positive tanker si positive ord gjør positive handlinger og det positive gror. Er dette visdom fra Gud eller verden? Pastor Norman Vincent Peale har hatt enorm innflytelse i kristenheten, og selv President Trump omfavner denne pastoren. Han omtaler han som sin «mentor». Dette fører igjen til at kristenheten gleder seg og ser på Trump som en kristen leder, og han blir omtalt med store rosende ord av mange kristne ledere.

Medlemmer av menighetene følger nøye med, og mange har følgelig adoptert denne nye måte å tenke på. Vi hører ofte at kristne irettesetter andre kristne, som ønsker å sette kritisk søkelys på doktriner som avviker fra Bibelen. Kritikk blir oppfattet som «negativitet» Ros blir oppfattet som «positivitet» La oss derfor feste våre øyne på Jesus. Var han positiv? Hvis han var positiv til fariseerne, ville han da oppnådd bedre resultat?