«DU SKAL IKKE DØMME» .. REALLY?

«DU SKAL IKKE DØMME»

Hva er satans beste triks for å unngå at menigheten skal sjekke om bibellærerne og profeter er ulver eller sauer?. Jo han tvister på Jesus sine ord. Som minner oss om at det står skrevet at «dommen hører Gud til» Gud er den rettferdige dommer. Det er han alene som skal dømme hver enkelt av oss, og bestemme vår skjebne. Han trenger ingen hjelp fra mennesker til dette. Men har Jesus sagt at vi ikke må bedømme om bibellærere er ekte eller falske profeter? Sa ikke Jesus: Se til at dere ikke blir forført? Hvordan kan vi «se til» dette, hvis vi ikke kan dømme i noen saker overhode, fordi Satan har plantet den ideen inn i kristenheten at vi ikke skal kunne dømme hvilket kjøtt som springer ærend for maktene og myndighetene i himmelrommet? i Joh 7.24 sier Jesus: «Døm ikke efter synet, men døm en rettferdig dom!»