ER JESUS GUD?

Israels Gud gir seg til kjenne for oss i ordet, og titulerer seg selv med mange navn og beskrivelser, slik at vi kan danne oss et bilde av hans karakter.

Jesus er det nøyaktige bilde av Israels Gud og han er beskrevet som «ordet» Kolosserne 1.15 og Joh 1.1

På grunn av noen bibelvers som sier at Jesus er først av alle skapninger – og at Gud har født han, og fordi Jesus samtalte med faderen, er det mange som har konkludert med at Jesus kun er en høy skapning som en engel og en mann, men ikke Gud.

Guds ord sier at vi skal studere summen av ordet, og ikke bare vektlegge utvalgte skriftsteder, derfor skal vi se litt nærmere på de vers som indikerer at Jesus er Gud, og om dette kan misforståes.
Først blir det nødvendig å se litt på hvordan Israels Gud titulerte seg selv, og deretter sammenligne det med hvordan Jesus titulerte seg, før vi kan konkludere.

TITLER PÅ GUD OG JESUS

Titler på JHWE
I AM
Alfa og Omega
Skaperen

Titler på Yeshua
I AM
Alfa og Omega
skaperen

Gud:
«Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, og uten meg er det ingen Gud.» ‭‭Jesaja‬ ‭44:6‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Jesus:
«Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.» ‭‭Åpenbaringen‬ ‭22:13‬

Gud:
Og Gud sa til Moses: Jeg er den jeg er ; og han sa: Så skal du si til Israels barn: «JEG ER» har sendt mig til dere. 2. mos 3.14

Jesus:
Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, «JEG ER.» Joh.‬ ‭8:58

Skaperen Gud:
«Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham» 1. kor 8.6

Skaperen Jesus:‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
«Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham.» ‭‭1. Kor‬ ‭8:6‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ER GUD FLERTALL ELLER ENTALL?

Gud presenterer seg selv i entall og i flertall. Er han da en, eller er han tre, eller er Gud begge deler samtidig?
Er det mulig å forklare 3=1 med menneskelig forståelse?
Noen klarer ikke å forestille seg at Gud selv ikke har en mamma og en pappa, eller at en ikke kan være tre, fordi det ikke finnes mennesker som er en i tre, eller mangler foreldre.
Dette er en veldig enkel menneskelig tankegang! Vi kan ikke putte vår Gud inn i en boks definert av mennesker. Derfor blir vi i stedet nødt til å se i ordet hvordan Gud definerer seg selv.

Entall:
«Jeg og Faderen er ett.»» ‭‭Johannes‬ ‭10:30

Flertall:
La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss!
1. Mosebok 1:26
Jesus har befalt å døpe mennesker til «Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånds navn». (Ett navn for tre)

GUD SAMTALER MED SEG SELV:

Men til Sønnen sier han :Din trone, O Gud, står til evig tid, din herskerstav er rettferdighetens septer. 1 heb 1.8

Herren sa til min Herre: Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! Salmene 110.1

JHWE snakker og han sier at JHWE har sendt han:

«Og mange hedningefolk skal gi seg til Herren på den dag og bli MITT folk; og JEG vil bo hos dig, og du skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt MEG til deg. sakkarias 2.11-12

Vær stille, alt kjød, for Herrens åsyn! For HAN har reist sig og er GÅTT UT AV SIN hellige bolig. sakkarias 2.13

ORDET:

1. VAR HOS GUD
2. VAR OGSÅ SELV GUD
3. ORDET BLE KJØD

«I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. ‭‭Joh‬ ‭1:1-3

Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.» ‭‭Joh‬ ‭1:14‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Profetene og apostlene titulerer Jesus som Gud:

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» ‭‭Jesaja‬ ‭9:6‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

«Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud! Jesus sier til ham: Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» ‭‭Johannes‬ ‭20:28-29‬‬‬‬‬‬‬

‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬«dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske, han som er Gud over alle ting, lovet i all evighet. Amen.» ‭‭Romerne‬ ‭9:5‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

«Og det må alle bekjenne, – stort er gudsfryktens mysterium*: GUD ÅPENBART I KJØD, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet.»
‭‭1 Tim‬ ‭3:16‬‬‬‬‬‬‬

BARE GUD SKAL DU TILBE:

«Da falt jeg ned for hans føtter for å tilbe ham, men han sier til meg: Vokt deg for det! Jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vitnesbyrd. GUD SKAL DU TILBE! ‭‭Åp. ‭19:10‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

«De gikk inn i huset, og fikk se barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og TILBA DET. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra.» ‭‭Matteus‬ ‭2:11‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

«Og se, Jesus kom i møte med dem, og sa: Vær hilset! De gikk da fram og omfavnet føttene hans og TILBA HAN.» ‭‭Matteus‬ ‭28:9‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬

«Og de falt ned og TILBA, og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede.» ‭‭Lukas‬ ‭24:52‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
«Han sa: Jeg tror, Herre! Og han falt ned for ham i TILBEDELSE.» ‭‭Johannes‬ ‭9:38‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

GUD SIER AT HAN VANT MENIGHETEN MED SITT EGET BLOD

‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬«Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod.»
Apg. ‭20:28‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

HVEM KAN FRELSE MENNESKER Å TA I MOT DERES ÅND?

«Og de steinet Stefanus, mens han ba og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd!»
‭‭Ap.gj.‬ ‭7:59

Og til slutt, for de av dere som har hørt at mennesker også er Guder:
Hvem av dere kan titulere seg som Alfa og Omega, som ER før Abraham var?
Hvem av dere kan tilgi synder og frelse andre i fra synd?
Ikke engang engler kan gjøre det!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments