Horen av BabylonDen mysteriske Babylonske Horen – Roma, eller Saudi Arabia?

Bortsett i fra katolikkene, så er det ganske stor enighet i den kristne vesten om at skjøgen omtalt i Åpenbaringen er identifisert som den katolske kirke, og man forventer derfor at en eller annen Pave skal innta rollen som Antikrist.

De kristne i midtøsten har et litt annet syn.

De mener at det Ottomanske riket skal gjenoppstå, med hovedsete i Istanbul, og at den store skjøgen er Saudi Arabia.

På tross av den treffende tolkningen som leder oss til Roma og den katolske kirken, så kan likevel ikke denne være helt korrekt.

Dette er fordi vi ikke kan se bort i fra Geografiske stedsnavn i Bibelen, når vi gransker profetier.

La oss først se på hvorfor Roma ikke kan være byen som brenner opp, som beskrevet i åpenbaringen, og samtidig se at Saudi Arabia passer denne beskrivelsen langt bedre.

Jeremia profeterer at katastrofale hendelser skal skje i området mellom Tedan og Dedan (Edom) som er i dagens Saudi-Arabia. Ropet og larmen av at hele landet brenner skal høres til Rødehavet, sier profeten. Denne hendelsen kan derfor umulig være i Roma, slik som mange vestlige kristne tror (se kart)

Profeten Jesaja gjør det også klart at det er snakk om landet som ligger ved en ØRKEN ved HAVET og angir stedsnavn, som forteller oss at dette er området i dagens Saudi Arabia, og ikke Roma.

Ezekiel forteller at Edom/Saudi-Arabia skal legges øde og at mennesker og dyr skal omkomme. Dette har aldri skjedd før i Historien, og betyr bare at dette er noe som skal skje i fremtiden.

Jesaja profeterer her med navnet Babylon, og som vi vet er den orginale byen Babylon allerede lagt øde, men vi kan regne det som sikkert at profetien også gjelder det åndelige Babylon som er Saudi-Arabia fordi Jeremia og Ezekiel profeterer det samme med stedsnavnet Edom, som er Saudi Arabia. (Jeremia 49, Ezekiel 25) I så tilfelle er det usannsynlig at Gud nevner at Arabere ikke skal slå opp sine telt der etter at byen er lagt øde, hvis byen er Roma.

Videre forteller Profeten Sakkarias og  Jeremiah om foranledningen til denne katastrofen, at en rakett skal gå i fra Iran mot Mekka/Saudi-Arabia, og at raketten har sin base i Iran.

Området som i Bibelen omtaler som Shinar, er i dag grenseområdet mellom Iran og Irak, hvor Iran i dag har atomkraftsenter som vi ser av kartet under her:

Jesaja profeterer at hele Saudi Arabia vil brenne som tjære/olje

Når byen faller skal folk gråte og kaste sand og støv på hodene sine. Dette er ikke en europeisk eller italiensk skikk, men fortsatt en skikk i Arabiske land. Det viser at dette ikke kan være Roma.

Hvorfor blir Saudi Arabia omtalt som hore? 3 grunner:

1. Saudi blir sett på som en hore av de andre arabiske land fordi hun Handler med vesten og indirekte støtter Israel og fienden. Araberne mener hun selger seg for penger.

2. Vesten driver hor med henne fordi de vil kjøpe hennes olje, og ser derfor igjennom fingrene på landets praksis med slaveri, prostituerte, kvinnesyn og dobbeltmoral. (Bibelen forteller at alle jordens konger drev hor med henne)

3. Mekka er sentrum for religiøst horeri, hvor hele den gamle babylonske solgudlære er representert.

Jeremia profeterer at folk må komme seg ut av Babylon-Saudi, og vi kan her se at oljen blir omtalt som ”vin” som alle verdens konger er drukne av. De mangler altså dømmekraft, fordi handelsavtalene er viktigere enn menneskeverd og moral.

Til slutt kan vi se på hvor satans hovedsete er, og hvor Antikrist trolig kommer til å ha sitt sete. Jesus sier til meingheten i Tyrkia at satan har sitt sete der dem bor.

Så ser vi at dyret gir sitt sete (som er i Tyrkia) og autoritet til antikrist.

Konstantinopel I Istanbul er både I vesten og I østen, og har vært både romersk og ottomansk hovedsete.

Er det kanskje slik at katolikkene og Islamistene møtes her igjen og sentrerer hele verdens makt fra Istanbul?

ironisk nok så ser vi at det geografiske navnet her er ”gyldne horn”

som gir assosiasjoner til: