HVA MED TRUMP-PROFETIENE DA…?

Mange profeter sto frem før valget i USA, og erklærte at Guds plan var at Trump kom til å vinne valget. Nå ser det ut som om at Profetene tok feil. Hva skal vi kristne tenke om det?

I det gamle testamentet var det strenge regler for hvem som kunne profetere, men i dag ser det ut til at ting har endret seg. Nå er det tillat å profetere “litt feil” i følge mange karismatiske ledere. De som er blitt tatt i å profetere uriktig, forklarer at det er OK å profetere litt unøyaktig, uten at man må stemple disse som falske profeter. Det pekes det på eksemplet om Agabus´ profetier om Paulus, som hevdes og være litt unøyaktige, selv om bibelen identifiserer Agabus som en profet.
Mange pastorer hevder at det er nye regler for profetering i Det Nye Testamentet, og at man i vår tid kan “øve seg” på å være profet, og det finnes også egne profetskoler hvor opplæring blir gitt.
Kris Vallotton ved Bethel Church i Redding California, sier at man kan profetere feil i 30 år og likevel ikke være en falsk profet men bare en dårlig en.

La oss derfor se litt nærmere på hva bibelen sier om å profetere feil, og om troverdigheten av Agabus sin profeti:

OM FALSKE PROFETIER I DET GAMLE TESTAMENTET

Det kan se ut som om at Gud syntes det var en svært alvorlig sak dersom en profet sto frem og profeterte feil i GT:
Når en profet taler i Herrens navn, hvis dette ordet ikke skjer eller inntreffer, da er det ikke ordet som Herren har talt; men profeten har talt det i overmot; du skal ikke være redd for han – 5. Mosebok 18.22

Men den profeten som i overmot taler ett ord i Mitt navn, som Jeg ikke har befalt han å tale, eller som taler i andre guders navn, den profeten skal dø – 5. Mosebok 18.20

De har sett tomhet og løgnaktig spådom, som sier: “Herren sier.” Men Herren har ikke sendt dem; og de har fått andre til å håpe på at de ville stadfeste ordet. Har dere ikke sett et tomt syn, og har dere ikke talt en løgnaktig spådom, etter som dere sier: “Herren sier det” skjønt Jeg ikke har talt? Derfor, så sier Herren Gud: Fordi dere har talt tomhet og sett løgn, se derfor er jeg i mot dere, sier Herren Gud – Esekiel 13.6-8

Og Herrens ord kom til meg, og det lød slik: Menneskesønn, profeter mot Israels profeter, som profeterer og si til dem som profeterer ut i fra sitt eget hjerte: Hør Herrens ord! Så sier Herren Gud: Ve de uforstandige profetene, som følger sin egen ånd og ikke har sett noen ting! – Esekiel 13.1

Jeg har ikke sendt disse profetene, likevel løp de avsted. Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de – Jer 23.21

For både prest og profet er profane; Ja, jeg har funnet deres ondskap i mitt hus, sier Herren. – Jer 23.11

De sier fremdeles til dem som forakter meg: “Herren har sagt: Dere skal ha fred”; og de sier til hver den som vandrer etter tankene i sitt eget hjerte: “intet ondt skal komme over dere”! – Jer 23.17

Hør ikke på ordene fra de profetene som profeterer for dere. De gjør dere unyttige; de taler et syn fra sitt eget hjerte, og ikke fra Herrens munn – Jer 23.16

OM FALSKE PROFETIER I DET NYE TESTAMENTET

Vokt dere for falske profeter, som kommer til dere i fåreklær, men som innvendig er rovlystne ulver. Dere skal kjenne dem på deres frukter. Sanker vel mennesker druer fra tornebusker eller fiken fra tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men det dårlige treet bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, og et dårlig tre kan heller ikke bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter – Matt 7:15-20

HVA SIER BIBELEN OM Å FREMSI ET «ANNET» EVANGELIUM?

Menigheten i Berøa blir lagt frem som et godt eksempel til etterfølgelse:
«Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var slik som det ble fortalt dem. Mange av disse kom da til troen, og ikke få av de fornemme greske kvinner og menn» – Ap.gj 17.11

«Jeg undrer mig over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium, skjønt der ikke er noe annet; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner dere et annet evangelium enn det som vi har forkynt dere, han være forbannet!» – Gal. 1.6

HVA ER DE BIBELSKE KRITERIER FOR Å IDENTIFISERE EN FALSK PROFET?

I følge bibelversene over, får vi noen redskaper som kan hjelpe oss å identifisere ekte og falske profeter.
Vi må konkludere med at vi ikke kan dømme noe eller noen ut i fra våre egne følelser eller relasjoner, men det må bibelske argument til for at vi kan identifisere en falsk profet:

I GT lærer vi at vi skal avsløre de falske profetene ved:
1. At Profetien stemte med ordet
2. Om forutsagte hendelser inntraff.

I NT lærer vi at vi skal avsløre de falske profetene ved:
1. Å sjekke at profetien samstemmer med evangeliet
2. Å sjekke om deres arbeid bærer god eller dårlig frukt

En falsk profet kan derfor identifiseres dersom:
1. Profeten har forutsagt en hendelse som ikke skjedde slik det ble forutsagt
2. Profeten profeterer noe som ikke stemmer med ordet, for alle profeter må harmonere med hverandre
3. Profetens virke avgir dårlige frukter, som feks krangel, grådighet, umoral og mer.
(Gode frukter er feks. syndenød, samhold og kjærlighet)

Gud sier i sitt ord at troende skal teste både lærere og profeter for å se om dem taler i tråd med Guds eget ord, for at vi skal kunne skille på hvem som er ekte, eller falske lærere og profeter. Hvorfor fremstiller store deler av den karismatiske «Profetbevegelsen» at Agabus profeterte unøyaktig i forhold til hva som skulle skje med Paulus?
Hvorfor er det er så viktig for dem å poengtere dette?
Kan det være fordi det betyr at man for dem kan profetere helt feil og likevel ikke være en falsk profet?
Man snakker om falske profeter og «dårlige» profeter, og forskjellen på disse er motivet og «hjertet bak».

VAR AGABU´S PROFETI OM PAULUS FALSK?

Vi ble der i mange dager, og på den tiden kom en profet ved navn Agabus ned fra Judea. Da han var kommet til oss, tok han beltet til Paulus, bandt hendene og føttene sine og sa: «Så sier Den Hellige Ånd: Slik skal jødene i Jerusalem binde den mannen som eier dette beltet, og overgi ham i hedningenes hender.»
– Apg 21:10-11

Og da de sju dagene nesten var til ende, så jødene han fra Asia han i templet, og de hisset opp hele folkemengden og la hånd på han. Og de ropte ut: “Isralittiske menn kom og hjelp! Dette er den mannen som overalt lærer alle mennesker i mot folket, i mot loven, og i mot dette stedet; og dessuten har han tatt med seg grekere inn i templet og har vanhelliget dette stedet. 27 og 28

Og hele byen ble satt i bevegelse; og folket stimlet sammen, grep Paulus og drog han ut av templet; og straks ble dørene stengt. Og da de prøvde å drepe han, ble det meldt til kommandanten for garnisonen at hele Jerusalem var i opprør. Så kom kommandanten bort og grep han, og han befalte at han skulle bli bundet med to lenker; og han spurte hvem han var og hva han hadde gjort. Apg 21.30-31 og 33

Av denne grunn har jeg da tilkalt dere, for å se dere og tale med dere, for på grunn av Israels håp, er jeg bundet med denne lenken – Apg 28.20

Våre moderne profeter mener altså her at det var romerne og ikke isralittene som bant Paulus.
Men la oss nå tenke litt etter.
Hvem var forårsaket at Paulus ble bundet og overgitt til hedningene?
Var det ikke Isralittene..?

Vi må derfor konkludere med at Trump profetene har verdens tynneste argument for å hevde at det er ok å profetere feil, og at Agabus ikke var en falsk profet likevel.