HVA SA JESUS TIL RØVEREN?

Kristenheten er i dag delt i tolkningen av hva Jesus faktisk sa til røveren på korset, han som ble frelst i siste liten, på sin aller siste levedag – i denne verden! Årsaken til til usikkerhet rundt dette er at de orginale greske tekstene ikke hadde tegnsetting som punktum og komma. Et komma er faktisk avgjørende for betydningen av Jesus sine ord i dette tilfellet, men det ble ikke plassert der før mange hundre år etter korsfestelsen. Dette får mange til å lure på om oversetternes teologiske syn preget tolkningen, når de plasserte kommaet.

Hvordan kan vi da finne ut hva Jesus mente?

Da må vi lete frem andre relevante bibelvers som kan belyse saken litt bedre for oss, for Gud sier jo selv at “Summen av ordet er sannheten” DE TO MULIGE BETYDNINGENE i Lukas 23.43: 1. Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg, i dag du skal være med meg i paradis.» 2. Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg i dag, du skal være med meg i paradis.» 3. “Truly I tell you today you will be with me in paradise” Enten ville Jesus poengtere at 1.røveren skulle til HIMMELEN akkurat denne dagen, eller 2. at røveren ble FRELST akkurat denne dagen. Hva er sannsynlig? Det første vi da må finne ut er om Jesus selv dro til himmelen denne dagen? For vi vet jo at ingen kommer til himmelen uten gjennom Jesus, som igjen gjør at vi kan konkludere med at røveren ikke dro til himmelen alene.

Deretter skal vi skal se på er hvilket fokus Jesus har mest på, er det omvendelsen og frelsen av hjertet, eller er det lønnen i himmelen?

DRO JESUS OG RØVEREN TIL HIMMELEN? I Matt 12.40 kan vi lese om Jonategnet: “For likesom Jonas var tre dager og tre netter i fiskens buk, således skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte” og etter oppstandelsen sa han til Maria i Joh 20.17: ikke rør meg, for Jeg er ENNÅ IKKE FARET OPP TIL HIMMELEN I John 3:13 sier Jesus at at INGEN ER I HIMMELEN bortsett fra han som steg ned fra himmelen, som er Jesus selv. Peter sier i Ap. gj. 2 29 at selv kong David er død og begravet og ikke enda kommet til himmelen. ER JESUS MEST OPPTATT AV FRELSEN, ELLER BELØNNINGEN? Slik vi kjenner vår Jesus fra skriften kan mye tyde på at Jesus er mer opptatt av menneskenes frelse enn noe annet. Himmelen er en frynsegode for den som mirakuløst ble frelst. Frelsen er “arbeidet” og himmelen er “lønnen” Jesus fokuserer som kjent 100% på arbeidet med menneskers frelse, og peker frem mot lønnen som noe som skal komme senere.

RØVEREN VAR ARBEIDEREN SOM KOM I SISTE LITEN

I Matt. 20.9 kan vi lese om at arbeiderne på Guds vingård syntes det var urettferdig at nye arbeidere som kom mot slutten av dagen fikk samme lønn som de andre som allerede hadde jobbet hele dagen. I denne lignelsen kan vi lære at Gud har til hensikt å gi samme lønn til dem som blir frelst i siste liten, som de rettferdige som var troende i lange tider: «Kall på meg på trengselens dag; Jeg vil utfri deg, og du skal herliggjøre Meg» – Salm. 50.15 Vi ser altså her at Jesus understreket noe om røverens lønn, fordi han omvendte seg på sin siste dag, trengselens dag.

HVORDAN BRUKER JESUS SPRÅKET?

Noen mener at vi må sammenligne språkstruktur for å se et mønster på hvordan Jesus vanligvis legger frem en sak. Da er det typisk at han først sier: 1. “Sannelig jeg sier deg” 2. Deretter understreker han tidspunktet 3. hvor noe ekstraordinært skal skje/skjer I Matt 26.34 sier Jesus til Peter: 1. “Sannelig, Jeg sier deg: 2. I denne natt, før hanen galer, 3. skal du fornekte meg tre ganger” I Lukas 23.43 sier Jesus: 1. “Sannelig, Jeg sier deg: 2. I dag 3. du skal være med meg i paradis” Her kan vi konkludere med at Jesus vektlegger «I DAG» Men hvilken stor viktig hendelse var det som skjedde akkurat denne dagen? Var det ikke at røveren ble frelst i 11. time? Har Jesus tidsangitt hvilket tidspunkt noen andre skulle til himmelen? Nei. Derimot poengterer han igjen og igjen tidspunkt hvor noen ble frelst som i Luk 19.9 «I dag – er frelse blitt dette hus til del » Jesus er opptatt av en sak over alle andre saker, og det er hjertets omvendelse, og den dagen røveren mirakuløst ble frelst er blitt historisk, og han skal bli funnet i himmelen, men det kunne umulig skjedd på den dagen Jesus døde på korset.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments