JEG SER PÅ DEG – JESUS

Jeg ser på deg Jesus, når motet er borte
når syndene synes så store og sorte
Når hjertet urolig og engstelig banker
når Satan forstyrrer mitt sinn, mine tanker
Ja, Frelser, da fester jeg blikket på deg
for Du, kjære Jesus, du kjenner jo meg

Jeg ser på deg Jesus, når bølger fra havet
forsøker å skylle meg under i kavet
Når sorg og bekymring vil volde meg smerte
når mismot vil snike seg inn i mitt hjerte
Å, Jesus, da er det så godt at jeg vet
du stormen kan stille og skjenke meg fred

Jeg ser på deg Jesus, når lykken meg følger
Når solstråler spiller på lekende bølger
Når verden meg vinker og lokker og drager
skjønt, bare det korter på ungdommens dager
Da ser jeg på deg, på din krone og krans
da glemmer jeg verden, da slukner dens glans

Jeg ser på deg Jesus, når alt synes øde
når Satan med list, peker hen på min brøde
og hånlig han visker ” det nytter ei mere,
du ser dine synder blir flere og flere
Da vender jeg blikket, til Frelseren hen
og ømt sier Han ” Jeg er synderes venn

Jeg ser på deg Jesus, og hjertet mitt banker
av glede fordi du har lest mine tanker
Jeg vet at den ensomme spurv du ei glemmer
med glede så trygt i din favn du ham gjemmer
Jeg ser på deg Jesus, og vet at jeg ei
Behøver å frykte – Du elsker jo meg

Dikter: Borghild Lohne