NAR – MLM – Pyramidevirksomhet

New Apostolic Reformation er ikke en organisasjon, men en bevegelse. Den fungerer på samme måte som MLM prinsippet, som er en hierarkisk forretningsmodell, det som tidligere hadde beskrivelsen “pyramidevirksomhet”

Bevegelsen består av menn og kvinner som hevder å være profeter og apostler med samme autoritet som i GT og NT. Alle kristne må derfor bøye seg for deres lederskap og deres nye åpenbaringer. På denne måten ønsker dem og reformere samfunnet og gjøre det klart for etableringen av Guds kongedømme på jorden.

Kort om hvilke reformatoriske ideer som eksisterer i NAR bevegelsen:
Menneskeheten mistet sitt Herredømme over jorden, da Adam falt. Da Jesus betalte for våre synder, er kristne i den posisjon at de kan gjenvinne kontrollen og kongedømmet på jorden. Tanken bak, er at kristne skal få tilbake makten, og at det nye kongedømmet skal være et teokrati, slik at sekulære kongedømmer må vike. NAR har derfor begynt prosessen med forberedelse frem mot 1000-årsriket, og den kommende konge (Antikrist)

Kristne som nekter å bøye seg for deres lederskap vil miste Guds velsignelse i endetiden. Dersom kristne kritiserer apostlene og profetene, blir det tolket som om at dem er under sterk demonisk innfytelse med beskrivelsen “religiøs ånd”

Apostlene og Profetenes autoritet overgår eldsterådet i menighetene. Derfor må eldsterådet bøye seg for disse, når dem har nye åpenbaringer direkte fra Gud
Ledere går ikke ut å bekrefter at dem er med i denne bevegelsen, og NAR har ikke noe hovedkvarter man kan identifisere, og konfrontere. Mange oppriktige kristne vet ikke engang at dem er med i denne bevegelsen. Det kan derfor være vanskelig å spore røttene til NAR, og for å kunne identifisere hvem som deltar i denne “forretningen” Man må kjenne igjen metodene som anvendes, og se nærmere på hvem som er alliert med hvem, for å kunne danne seg et bilde av dette. Til sammenligning kan “illuminati” være et eksempel. Man vet at frimurerne jobber i allianser, men det kan være vanskelig å spore, dersom man ikke graver litt selv.

Rick Joyner er en ledende profet innen bevegelsen. Han sier at: 1) delingen av rødehavet, snart ikke vil bli husket mer som et viktig mirakel, etter de store mirakel som skal skje via apostlene i vår tid. Videre hevder han at 2) NAR apostlene rutinemessig vil utføre mirakler med mat, som langt overgår Jesus da han mettet 5000. Videre hevdes det at: 3) Apostlene skal gjøre større gjerninger enn Jesus når det gjelder helbredelse. De skal bare legge handa si på sykehusene og helbrede alle der inne. 4) De skal kunne kaste fjell i havet, avlede store flommer og værfenomen bare med et ord. De skal også kunne forutse hva som skjer i fremtiden.

(Andre kjente ledere for NAR og kirkesamsunn er listet opp nederst i artikkelen)

Her er en nøkkelord av hva bevegelsen står for:
– opplevelse fremfor det skrevne ord
– så og høst lære. Det hevdes at Gud vil gjøre deg rik. Lederne er rike.
– Hevder at det skal komme en stor vekkelse (bibelen kaller det frafall)
– Autoritet er hos de nye apostlene i større grad enn i skriften
– Enhetskirke og nytt verdensherredømme
– demonisering av kritikere av NAR apostlene (religiøs ånd)
– mystikk fremfor doktrine. kontemplativ bønn (hindusime)
– fokus på tegn og under, tap av selvkontroll under åndens innflytelse
– NYE åpenbaringer fra Gud til apostlene. Skriften er sekundær.
– apostlene gir personlige råd på vegne av Gud, om økonomi, ekteskap
– apostlene gir råd fra Gud til presidenter og ledere, valgtaktikk osv.
– apostlene kan forutsi hva som skal skje i fremtiden, fordi dem snakker med Gud
– NAR har en ny egen bibeloversettelse produsert av Brian Simmons
– Youth With A Mission (YWAM) – Seven mountains mandate
– NAR har skoler og camper for ungdom som læres opp til å bli apostler og profeter

kort sagt: Guds autoritet over mennesker flyttes over til de nye apostlene. Dette er god gammeldags Katolisisme.
Her er noen av de mest innflytelsesrike personer i NAR bevegelsen

Bill Johnson (Bethel Church i Redding, California)
Rick Joyner, with Morningstar Ministries
Kenneth Copeland, Kenneth Copeland Ministries
Todd White, Lifestyle Christianit
C. Peter Wagner.
Joyce Meyer
Benny Hinn
Jesse Duplantis
Ché Ahn, Harvest International Ministries
Kris Vallotton (Bethel Church i Redding, California)
Mike Bickle, with the International House of Prayer, also known as «IHOP
Lou Engle (The Call)
Cindy Jacobs (Generals International)
Dutch Sheets (Dutch Sheets Ministries)
Randy Clark (Global Awakening)
Jane Hansen Hoyt (Aglow International)
Cal Pierce departementer
Jesse Duplantis, Benny Hinn(hør nevøen Costi Hinn som HAR jobbet for onkelen på YouTube), Steven Furtick
Bill Hamon, from Christian International Ministries
Lou Engle, with The Call.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments