Hører du min røst, O Herre

OM MORGENEN..

…Hører du min røst, O Herre
om morgenen vil jeg rette min bønn til Deg
..og se opp! – Salm. 5.4

Helbred meg, O Herre, og jeg skal bli helbredet
frels meg, og jeg skal bli frelst
for du er min lovprisning!
– Jer 17.14

Hvorfor er du full av uro, min sjel, hvorfor stormer det i meg?
Vent på Gud!
For enda en gang skal jeg takke ham, min frelser og min Gud
– Salm. 42.6-7

Han sendte sitt ord og helbredet dem
og reddet dem fra deres graver
– Salm 107.20

Dine ord ble funnet, og jeg spiste dem
Og Dine ord ble for meg mitt hjertets fryd og glede
– Jer 15.16

For de (ord) er liv for de som finner dem (ordene)
og helse for hele deres kropp
– Ordspr. 4:22

For jeg vil gi deg helsen tilbake
og Jeg vil helbrede deg for alle dine sår sier Herren
– Jeremia 30.17

For jeg er Herren din lege
– 2 Mos 15.26

FRYKT IKKE, for jeg er med deg
vær ikke forferdet, for Jeg er din Gud
Jeg vil styrke deg, ja Jeg vil hjelpe deg
ja, Jeg vil holde deg oppe med Min rettferdige høyre hånd
– Jes 41.10

Herren er nær dem som har et sønderbrutt hjerte
og han frelser de som har en sønderknust ånd
– Salm. 34.18

Han gir kraft til den trette
og han gir mer styrke til dem
som ingen kraft har – Jes 40.29

Jeg har satt foran dere livet og døden
velsignelsen og forbannelsen
velg derfor livet
så både du og dine etterkommere kan få leve
så du kan elske Herren din Gud
så du kan adlyde Hans røst
og så du kan holde deg til Han
for Han er ditt liv og dine dagers fylde
– 5 Mos 30.19-20

Jeg skal mette han med et langt liv, og vise han Min frelse
– Salm. 91.16

Sannelig, godhet og barmhjertighet skal følge meg
alle mine levedager
og jeg vil bo i Herrens hus til evig tid
– Salm 23.6

Og innbyggerne skal ikke si:
”Jeg er syk”
folket som bor i den
skal bli tilgitt sin syndeskyld
– Jes. 33.24

Jeg søkte Herren, og Han hørte meg
og han utfridde meg fra all min frykt
– Salm 34.4

Denne fattige mannen ropte
og Herren hørte han
og frelste han fra alle hans trengsler
– Salm 34.6

Jeg ropte til Herren med min røst
og han hørte meg fra sitt hellige fjell. Sela.
– Salm. 3.4

Og de som kjenner Ditt navn, vil sette sin lit til deg
for du Herre, har ikke forlatt dem som søker deg
– Salm 9.10

Den rettferdiges lidelser er mange
men Herren utfrir han fra dem alle
– Salm 34.19

Se, Jeg vil gi den helse og legedom (byen)
og Jeg vil lege dem
Jeg vil åpenbare for dem
rikdommen av fred og sannhet
– Jer. 33.6

Er ikke Mitt ord som en ild, sier Herren
og som en hammer som knuser klippen i småbiter?
– Jer. 23:29

Slik skal Mitt ord være som går ut av Min munn
Det skal ikke vende tomt tilbake til Meg
men det skal utføre det som Jeg har behag i
og det skal ha framgang i det som jeg sender det til
– Jes. 55:11

For Guds ord er levende og kraftfullt, og skarpere enn noe tveegget sverd…
.. og det trenger igjennom helt til det kløyver både sjel og ånd, ledd og marg
… og det er dommer over hjertets tanker og motiver
– Heb. 4:12

Hellige dem i Din sannhet, Ditt ord er sannhet
– Joh. 17.17

Ditt ord er sant fra begynnelsen av
og alle Dine rettferdige rettsregler varer til evig tid
– Sal.119,160

Men han ble såret for våre overtredelser
Han ble knust for vår syndeskyld
Straffen lå på han, for at vi skulle ha fred
og ved Hans sår er vi helbredet
– Jesaja 53.5

Han som selv bar våre synder på sin egen kropp opp på treet
for at vi som er døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten
Ved hans sår ble dere helbredet – Pet. 2:24

Og Jesus gikk omkring i alle byene og landsbyene
og Han lærte i deres synagoger
og forkynte evangeliet om kongedømmet
og helbredet all sykdom og all plage blant folket
– Matt. 9:35 og Matt 4,23-24

Er noen syk iblant dere?
La han tilkalle kirkens eldste, og la dem be over han
og salve ham med olje i Herrens navn
Og troens bønn skal frelse den syke
og Herren skal reise ham opp
Og hvis han har han gjort synder, skal de bli han tilgitt.
Bekjenn deres feiltrinn for hverandre, og be for hverandre
så dere kan bli helbredet
Et rettferdig menneskes ivrige bønn utretter mye
– Jak 5.14-16

Så skal dere tjene Herren deres Gud
…og Han skal velsigne ditt brød og ditt vann
…Og jeg vil ta sykdom bort fra din midte
…Jeg vil gi deg dine levedagers fulle mål
– 2. Mosebok 23.25 og vers 26

Hvis du vil høre nøye på Herren din Guds røst
og gjøre det som er rett i hans øyne
hvis du lytter til hans befalinger og holder alle hans vedtekter
da vil Jeg ikke legge på deg noen av de sykdommene
som Jeg har ført over egypterne
For jeg er Herren, Han som helbreder deg
– 2 Mosebok 15.26

Fordi du har gjort Herren, Han som er min tilflukt
ja, Den Høyeste, til din bolig
skal ikke noe ondt ramme deg
og heller ikke skal noen plage komme nær din bolig
for Han skal gi Sine engler påbud om deg
om å bevare deg på alle dine veier – Salme 91. 9

Elsk Herren din Gud, hør på hans røst og hold fast ved ham
For dette er ditt liv, og da skal du nå en høi alder
og få bli i det land som Herren tilsvor dine fedre
– 5 mos 30.20

Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse
– Salm. 91.16

Herren skal stride for dere, og dere skal være stille
– 2. mos 14.14

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments